:: മന്ദാരം ::

This site is composed with unicode characters - primarily Malayalam. You need to install unicode character font in the system for reading the page. http://vfaq.blogspot.com/2005/04/essentials-on-using-malayalam-unicode.html

Monday, February 19, 2007

::uppuma without ginger is like .. ::

"uppuma without ginger is like a widow"

ഗുരുകുലത്തിലെ ഗുരുപൂജ എന്നത്‌ നമുക്കൊക്കെ ഒരു പാചക ഉത്സവമാണ്‌ .. രവിയായിരിക്കും ചുക്കാന്‍ പിടിക്കുന്നത്‌ - പാചകശാലയുടെ. നമ്മളൊക്കെ സഹായികളും 'പാട്ടുപാടികളും' ആയി അവിടെയൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കും .. അങ്ങനെ പ്രാതല്‍ ഉണ്ടാക്കിവെക്കുമ്പോള്‍ രവി പറഞ്ഞതാണ്‌ ഇത്‌ .. uppuma without ginger ....

വലിയ ഒരു സംഭവമാണ്‌ സദ്യ ഒരുക്കുന്നത്‌.. ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി തനിയെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ്‌ വരുന്ന ഒരു കൈപ്പുണ്യം .. അതിന്‌ പാചകം അറിഞ്ഞാല്‍ മാത്രം പോര... ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായാല്‍ മാത്രം പോര .. പണി ചെയ്യാനുള്ള ആളുകള്‍ ഉണ്ടായാല്‍ മാത്രം പോരാ .. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ, ഒരു കൈപുണ്യം കൂടിയുണ്ട്‌ .. രവിക്ക്‌ കൈപ്പുണ്യവും ആളുകളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവും ഒക്കെ ഉണ്ട്‌ പാചകശാലയില്‍ .. അതു കൊണ്ട്‌ തന്നെ രവിയുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാന്‍ ഒരു സുഖവും ആണ്‌ .. ബാംഗളൂര്‍ നഗരത്തില്‍ പൊതുവെ പലര്‍ക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു luxury ആണ്‌ ഗുരുകുലത്തിലെ നമ്മുടെ വാസം എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്‌ .. നീല അവിടെ വിശാലമായ പറമ്പില്‍ ഓടി നടക്കും .. വീണാലും അവള്‍ക്ക്‌ പരാതിയില്ല .. പട്ടിക്കുട്ടികളുടെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരിയായി മാറാന്‍ അവള്‍ക്ക്‌ അധികം നേരം വേണ്ട അവിടെ .. ഒരു പുല്‍ക്കൊടിക്ക്‌ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതം മാറ്റാന്‍ കഴിയും എന്ന് ഞാന്‍ പഠിച്ചത്‌ അവിടെ നിന്നാണ്‌ ..

ശിവരാത്രിനാളില്‍ ചെറുതായി ഒന്ന് മഴ പെയ്യും .. സ്വാമി വിനയചൈതന്യ പ്രജാപതിയെ ഉദ്ധരിച്ച്‌ കൊണ്ട്‌ പറഞ്ഞു .. ഞാന്‍ നിനക്ക്‌ തരുന്നതൊക്കെയും നീ ഒരു തരത്തില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊരു തരത്തില്‍ നീ എനിക്ക്‌ തിരിച്ച്‌ തരുന്നു .. യജ്ഞം മഴ പെയ്യിക്കുന്നു - മഴ മണ്ണിനെ ഊര്‍വരതയുള്ളതാക്കുന്നു ... -- വിനയയുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ മനസ്സില്‍ ഒരു മഴ പെയ്യുന്നത്‌ പോലെയാണ്‌ ..
-- പൂര്‍ണത്തില്‍ നിന്നും പൂര്‍ണം ഉദിക്കുന്നു

6 Comments:

Anonymous Beena said...

Good. But I think this is incomplete.

Beena

2/19/2007 03:14:00 PM  
Blogger Salil said...

hello beena

thanks for the comment. I am a bit confused on your comment .. !! what is that you feel incomplete ...

2/19/2007 03:28:00 PM  
Anonymous Beena said...

I thought this may be a short story kind of writing. suddenly it finished. that's why I told you that. but don't worry.

Waiting for more things from you to read
Beena

2/19/2007 03:36:00 PM  
Blogger Salil said...

This is not a short story Beena. I put these notes here - when life kick me from behind or give a small soothing pat at the back ... more things will come when I travel more ... :-)

2/19/2007 03:51:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

Sali,

Yes, You are making it...
But,My struggle to connect Swami vijaya chaithanya to Ravi ended in a yawn...

keep writing
rejilal

2/20/2007 07:28:00 PM  
Blogger Salil said...

Rejilal

every one are different.. You do not have to connect any one to any one ... b'se it will be like apples and oranges .. Ravi has a different cause in his life time ..

Niranjan sukhamaayirikkunno ?

Luv
Salil

2/21/2007 07:49:00 AM  

Post a Comment

<< Home